This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Welcome! Would you like some guidance? Chat or call +46 8 16 64 64 ❥ Our phone line is always open!

Vad är bäst - naturliga diamanter eller labbodlade diamanter? (Och vilken är mest miljövänlig?)

Vad är bäst - naturliga diamanter eller labbodlade diamanter?

I den här artikeln delar jag de tio vanligaste frågorna och svaren om skillnaden mellan naturliga diamanter och labbodlade diamanter (även kallade syntetiska diamanter). Det här är något som dykt upp alltmer de senaste åren och det har blivit hög tid att djupdyka i ämnet! Vad är egentligen bäst - naturliga diamanter eller syntetiska diamanter? Skrivet av: Cecilia Kores 


Informationen som delas i den här artikeln är i linje med den officiella information om syntetiska diamanter som Sveriges Juvelerare- och Guldsmedsförbund - numera Smycken & Klockor Branschorganisation - har gjort tillgänglig. 

 

Hur ska du veta vilken diamant som är bäst ur miljösynpunkt?  

Vilken diamant behåller sitt värde bäst på andrahandsmarknaden? 

Klassas en labbodlad diamant som en ädelsten?

Kan du se med blotta ögat om en diamant är naturlig eller syntetisk?

Allt det får du veta i den här artikeln, där jag delar de 10 vanligaste frågorna och svaren om naturliga och labbodlade diamanter.   

Labbodlade diamanter eller naturliga - vad är egentligen bäst? Bilden visar smycken med naturliga diamanter från Mumbaistockholm 

1. Vad är en diamant?

En diamant är helt enkelt rent kol som har kristalliserats till att bli ett genomskinligt, ofta färglöst (det vi kallar vit) och extremt hårt mineral. 

I Sverige, när man använder ordet “diamant”, menar vi de naturliga diamanter som skapas genom en geologisk process i naturen. Konstgjorda diamanter måste benämnas med prefixet ”syntetisk”. 

Det innebär att alla diamanter som säljs i Sverige som diamant,  kan du utgå ifrån är naturlig. Annars måste den kallas syntetisk diamant.  

I den definition som "ädelstenarnas FN" - World Jewellery Confederation (förkortas CIBJO) - satt för diamanter står det att:  ”en diamant är ett mineral som har bildats helt utan mänsklig inblandning. Det kan därefter slipas och poleras. ”

CIBJO har 40 medlemsländer över hela världen, och det är de som publicerar regelverket för diamanter som kallas ”The Diamond Blue Book”. 

2. Vad är definitionen på en syntetisk diamant? 

Det är en diamant som är skapad artificiellt, av människor (därför kallas de också man-made diamonds) genom en kontrollerad process i ett laboratorium. Andra namn på syntetiska diamanter är labbodlad diamant, odlad diamant eller konstgjord diamant.   

 År 2018 tog USA bort ordet "naturlig" i definitionen av en diamant. Där säljs både naturliga och syntetiska diamanter som bara "diamanter". Så länge det är "tydligt utifrån sammanhanget att den inte är naturlig” så behöver du inte använda ordet syntetisk alls i USA. 

 År 2018 tog USA bort ordet "naturlig" i definitionen av en diamant. 

I Sverige måste man använda prefixet ”syntetisk” när man hänvisar till icke-naturliga diamanter. Detta följer riktlinjerna från Sveriges Gemmologiska Riksförening och CIBJO. Men USA har valt att inte vara med i CIBJO och därför behöver de inte följa deras riktlinjer.

   

Jag kallar ädelstenar för naturens hårda blommor. Smycken med naturliga ädelstenar från Mumbaistockholm 

3. Hur skapas en naturlig diamant och vad är skillnaden mot en labbodlad diamant?

En naturlig diamant bildas djupt nere i jorden, genom en process där extremt högt tryck och höga temperaturer binder kolatomer samman till den unika struktur som är en diamant, och som är ett av de hårdaste - och mest ljusreflekterande - material vi känner till idag. De naturliga diamanter som vi hittar i jorden idag är cirka 3 miljarder år gamla. 

Syntetiska diamanter växer i ett laboratorium där man återskapar exakt samma förhållanden med extremt högt tryck och hög temperatur artificiellt. En syntetisk diamant behöver bara ett par dagar för att växa i ett laboratorium - en 10 CT syntetisk diamant tar bara 10 dagar att växa i ett labb! (Vilket är därför de är så billiga - eller ska vara - men det går vi in på längre ner.) 

Naturliga diamanter är 3 miljarder år gamla - medan en 10 CT syntetisk diamant bara tar 10 dagar att växa i ett labb!

 

En syntetisk diamant har samma kemiska egenskaper som en naturlig diamant - så det är inte så konstigt att det blev en stor grej när den syntetiska processen för att odla diamanter utvecklades på 1950-talet. Eftersom produktionen av syntetiska diamanter var mycket billigare och utbudet oändligt, innebar det att diamanter kunde användas i större utsträckning för industriella ändamål.  Det var faktiskt ett industriföretag - General Electric (GE) - som var först med att patentera processen att skapa syntetiska diamanter. 

På 80 -talet blev det möjligt att skapa ”ädelstenskvalitet” på syntetiska diamanter, och det var då de började användas i smycken. Innan det hade syntetiska diamanter nästan alltid varit gula i färgen och hade för många inneslutningar för att vara snygga i smycken. Idag är de syntetiska diamanterna nästan alltid felfria, eftersom du kan skapa "perfekta" förhållanden i ett labb.

4. Vilka två olika metoder för att odla syntetiska diamanter finns det? 

 HPHT (High Pressure High Temperature) - där används en syntetisk diamantkristall som utgångspunkt och sedan tillsätts kolatomer och väte för att kristallen ska växa.   

 CVD (Chemical Vapor Deposition) - där används samma frökristall som för HPHT men istället för att växa till en kristall, så växer den till en slags platt diamantplatta med en ram runt.  

 De största tillverkarna av syntetiska diamanter idag är Kina, Ryssland och Indien. Majoriteten av dem säljs i USA.

De största tillverkarna av syntetiska diamanter idag är Kina, Ryssland och Indien. Majoriteten av dem säljs i USA.

5. Är en syntetisk diamant en ädelsten?

Definitionen av en ädelsten är en sten som uppfyller följande fyra krav: den är vacker, sällsynt, hållbar och hård.  Allteftersom antalet syntetiska diamanter på marknaden har ökat så har CIBJO lagt till i definitionen att den också måste ha varit skapad på naturlig väg utan människors inblandning. 

En laboratoriedodlad diamant är per definition inte sällsynt, och inte heller skapad av naturen, så den kvalificerar därför inte som en ädelsten.

6. Kan du se med bara ögonen om en diamant är naturlig eller syntetisk? 

 Nej, du måste undersöka stenen i ett laboratorium eller genom att använda specialinstrument.

 

Vilka är mest miljövänliga - syntetiska eller naturliga diamanter? Samtliga smycken Mumbaistockholm 

 

7. Vilka är mest miljövänliga - naturliga diamanter eller labbodlade diamanter? 

År 2019 släpptes en rapport som jämförde miljö- och socialt ansvar i den naturliga vs. den syntetiska diamantindustrin. Rapporten gjordes på begäran av Diamond Producers Association (DPA), som består av sju av världens största diamantproducenter (De Beers, Rio Pinto, Lucara och Petra Diamonds bland andra), som tillsammans står för 95% av världens (naturliga) diamantproduktion. 

Studien tog två år att slutföra och var helt transparent. 

Den drog slutsatsen att produktionen av syntetiska diamanter släpper ut tre gånger mer koldioxid än den naturliga diamantbrytningsindustrin. 

En 1 CT naturlig diamant kräver 160 kg Co2, medan en 1 CT syntetisk diamant kräver 511 kg Co2. 

Produktionen av syntetiska diamanter släpper ut tre gånger mer koldioxid än den naturliga diamantindustrin.

Det avslöjades också att den naturliga diamantgruvsindustrin gav anställda i genomsnitt fem gånger mer lön än den genomsnittliga arbetstagaren inom andra sektorer i samma länder, men samma jämförelse såg man inte för de syntetiska diamanterna. Även om rapporten har fått viss kritik, så är detta den första stora studien som har gjorts med målet att tydliggöra skillnaden mellan produktionen av naturliga och syntetiska diamanter. Om du vill kolla upp studien så gjordes den av Trucost ESG Analysis.

Det går inte att se med blotta ögat om en diamant är naturlig eller syntetisk/labbodlad. Ringar med naturliga diamanter, Mumbaistockholm

8. Regleras den naturliga och den syntetiska diamantindustrin? Finns det certifikat för labbodlade diamanter? 

Den naturliga diamantbrytningsindustrin är kraftigt reglerad (till exempel genom Kimberley -processen,som syftar till att förhindra att konfliktdiamanter cirkulerar på den vanliga marknaden) och utsätts ofta för tredje part inspektioner för att övervaka miljöaspekter, mänskliga rättigheter och sociala effekter av produktionen och handeln (faktorer som Kimberleyprocessen inte täcker). 

 För syntetiska diamanter existerar inte de här regleringarna och tillsynen av de många småföretagens tillverkningsprocesser av syntetiska diamanter är begränsad.  

 Däremot så tillhandahålls certifikat för både naturliga diamanter och syntetiska diamanter. Alla stora certifieringsföretag idag (GIA, HRD och IGI) erbjuder certifikat som visar kvaliteten på slipningen, karaten, klarheten (alltså inneslutningar) och färgen. Certifikaten för syntetiska diamanter skrivs ut i andra färger så man enkelt ska kunna skilja dem från certifikaten för naturliga diamanter. 

 Det som är viktigt att ha i åtanke är att ett certifikat endast visar den synliga kvaliteten på en viss sten - certifikat från t.ex. GIA visar inte om produktionssättet har varit etiskt eller hållbart. Certifikatet svarar helt enkelt på frågor som vilken klarhet din sten har och och hur bra slipad den är. Syftet är att du ska veta vad du ska betala för din sten (så ingen lurar dig och säger att stenen är finare än den är och ger dig ett dyrare pris), att värdet på andrahandsmarknaden upprätthålls och att de flesta helt enkelt vill veta vad för kvalitet på sten man har köpt!

9. Vad kostar en syntetisk diamant jämfört med en naturlig?

 Eftersom du kan producera en obegränsad mängd och i mycket snabbare takt, så är syntetiska diamanter lägre prissatta än naturliga diamanter. Men marknaden för syntetiska  diamanter är fortfarande mycket oreglerad, och konsumenterna ges generellt begränsad kunskap om det sanna värdet - med resultatet att priset på en syntetisk diamant kan variera mellan 10–90% jämfört med en naturlig diamant med samma CT och kvalitet.  Just nu verkar det som om marknaden håller på att fånga upp det här (och fler producenter dyker upp vilket ökar utbudet på syntetiska diamanter), med resultatet att priset på syntetiska diamanter sjunker mer och mer. 

Priset på en syntetisk diamant kan variera mellan 10-90% jämfört med en naturlig diamant med samma CT och kvalitet. 

 

Oavsett om du väljer en naturlig diamant eller en labbodlad diamant, se till att du betalar rätt pris för den. Ju mer du lär dig, desto bättre investeringar kan du göra! Örhänge med en naturlig grön turmalin och vita naturliga diamanter, från Mumbaistockholm 

10. Har syntetiska diamanter ett andrahandsvärde?

 Det finns fortfarande ingen begagnatmarknad för syntetiska diamanter eftersom inga pantbanker, auktionshus eller vintagebutiker vill handla med dem. Långsiktigt tror många i branschen att syntetiska diamanter kommer förlora sitt värde helt, på samma sätt som syntetiska rubiner och safirer tappade i värde under 1900-talet.

Inspirationen till den här artikeln 

Kom av ett showroommöte i helgen där min kollega tog emot en tjej som hade bokat specifikt hos oss för att hon trodde att vi bara arbetade med labbodlade diamanter. Då kände jag att jag behövde skriva en artikel för att gå igenom skillnaden mellan de och de naturliga diamanterna. Hållbarhet är ju för oss precis som för de flesta moderna företag en non-negotiable - det är ju något som ligger högst upp för alla vi som vill att det ska finnas kvar en vacker värld även om många år.  Frågan som vi alla diskuterar nu är vilken som är bästa vägen dit!

Och angående kunden som hade bokat hos oss så slutade det med att hon köpte en Not At All Tiny Ring med en naturlig chokladdiamant! Efter att ha fått mer information om de olika diamanterna så valde hon en naturlig. Det blir spännande att se vad du kommer välja efter att ha läst den här artikeln!

Må gott, 

Cecilia 

You deserve fine jewelry!

Cart